Strona główna
Dzisiaj jest 29-6-2022

Trzej Królowie

Trzej magowie

FAKT czy LEGENDA?

 

K + M + B" Czy te litery coś ci mówią? Zapewne tak, jeśli w twojej okolicy przeważa ludność katolicka. Często widuje się je wypisane kredą na drzwiach obok bieżącego roku kalendarzowego. A co znaczą?

Popularna legenda niemiecka głosi, że są to inicjały tak zwanych trzech magów, „trzech mędrców" — Kaspra (po niemiecku Caspara), Melchiora i -Baltazara,* których kości rzekomo przywieziono do Kolonii w roku 1164 i później złożono w tamtejszej katedrze. W rezultacie miasto stało się ośrodkiem kultu tych postaci. Każdego roku 6 stycznia, w tak zwany dzień Trzech Króli, chodzą tu od domu do domu grupki młodzieży poprzebieranej za starożytnych królów i wypisują* wspomniane litery kredą na drzwiach. Obyczaj ten ma chronić domowników przed nieszczęściem.

Sztuka sakralna i tradycja mówi o trzech magach albo „królach", prowadzonych przez „gwiazdę" do miejsca narodzin Jezusa. Ponieważ tych „królów" otacza się szacunkiem, a nawet czcią, powstaje pytanie, czy to wierzenie opiera się na Biblii.

O wizycie owych gości czytamy tylko w Ewangelii według Mateusza 2:1-12. Czy jednak napisano tam, że było ich trzech, że byli to królowie i czy podano ich imiona? W przypisie zamieszczonym w katolickiej Biblii poznańskiej przyznano: „Na katakumbowych malowidłach występuje najczęściej trzech magów, ale nie brak też takich, na których widnieje dwóch, czterech, a nawet sześciu i dwunastu magów. Imiona Kasper, Melchior i Baltazar są późnego i niepewnego pochodzenia. Bezpodstawnie uważa się ich również za królów, bo ani Pismo św., ani najstarsza tradycja nie widziały w nich królów". Co więcej, katolicki Lexikon fur Theologie und Kirche (Leksykon teologii i Kościoła) podkreśla, że greckie słowo magoi nie oznacza królów, lecz raczej „posiadających astrologiczną wiedzę tajemną".

Justyn Męczennik, Orygenes i Tertulian rozumieją przez nie „astrologa". Wyraz „astrolodzy" spotykamy też w Ewangelii według Mateusza 2:1, 7 we współczesnych przekładach Biblii (Biblia poznańska; Wolniewicz; Gryglewicz).

 

 

Trzech Królów" niezmiennie widzi się w jasełkach, ukazujących Jezusa jako niemowlę, ale czy rzeczywiście byli przy jego narodzinach? Wspomniany leksykon dodaje: „Z Ewangelii według Mateusza 2:16 wynika, iż ich wizyta miała miejsce w rok lub więcej po narodzeniu się Jezusa". Istotnie, werset 11 mówi, że weszli nie do stajni, lecz „do domu i zobaczyli Dziecię" (BT).

Co zatem można powiedzieć o „Trzech Królach"? Czy byli to święci? Nigdzie w Biblii tak ich nie nazwano. W rzeczywistości naruszali zasady Boże. W Księdze Izajasza 47:13, 14 Bóg potępia „czcicieli niebios [według Septuaginty: astrologów], obserwatorów gwiazd" (por. Powtórzonego Prawa 18:10). Magowie ci przybyli „ze wschodu" — przypuszczalnie z ówczesnego centrum religii okultystycznej, które się znajdowało w duchowo nieczystym Babilonie, gdzie oddawali cześć fałszywym bogom. Prowadziło ich coś, co uważali za ruchomą „gwiazdę". Nie ma jednak żadnej wzmianki, by oprócz nich ktokolwiek ją widział. Ponadto Mateusz wyjaśnia, że „gwiazda" przywiodła ich najpierw do króla Heroda, który potem podjął próbę zamordowania Jezusa (Mateusza 2:1, 2).

Nie, Bóg nie posługiwał się „gwiazdą", aby wskazać im drogę. Gdyby tak było, to "gwiazda" zaprowadziłaby ich prosto do Betlejem Efrata, gdzie narodził się Jezus, a nie do Heroda, który czychał na jego życie do tego stopnia,że zarządził "rzeź niewiniątek" w Betlejem. „Gwiazdą" musiał więc posłużyć się  ktoś, kto chciał, by Jezus zginął, zanim byłby zdolny do spełnienia misji zleconej przez Boga. Jego największy wróg Szatan Diabeł! (por. Rodzaju 3:15).

Jezus ostrzegł, że mieszanie Słowa Bożego z tradycją może je unieważnić (Mateusza 15:6). Tradycje osnute wokół wspomnianych postaci są wyraźnie niebiblijne. Czy nie zgodzisz się więc, Drogi Czytelniku, że oddawanie czci astrologom lub uznawanie ich za świętych jest niestosowne?

 

* Duchowni powołują się w swych wyjaśnieniach na zwrot łaciński Christus mansionem benedicat, to znaczy: Niech Chrystus błogosławi temu domowi.

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery